Kaukokiitolaiset | Tuuli Mäkelä | 13.11.2020

Henkilöstöön panostaminen näkyy asiakaskokemuksessa

Kaukokiidon HR-ohjausryhmä kokoaa Kaukokiito-ketjun liikennöitsijät yhteen kehittämään valtakunnallista henkilöstötyötä. Tahtotila on yhteinen: hyvinvoiva henkilöstö heijastuu positiivisesti asiakaskokemukseen, ja yhdessä toimimalla saavutamme enemmän kuin yksin.

Kaukokiidon HR-ohjausryhmän tapaamisessa keskustelu käy vilkkaana. Ajatuksia vaihdetaan muun muassa siitä, miten kestävä kehitys näkyy tulevaisuuden henkilöstöjohtamisessa, ja millaisia ketjutasoisia hankkeita ensi vuonna toteutetaan. HR-ohjausryhmä on toiminut nykymuodossaan viisi vuotta.

– Kaukokiito on vuosikymmeniä toimineista, suomalaisista kuljetusliikkeistä muodostuva ketju. HR toimii liiketoiminnan keskiössä, huomioi jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja luo ketjun toiminnalle onnistumisen edellytykset. HR-ohjausryhmässä luomme ja kehitämme ketjutasoisia HR-prosesseja ja samalla koko toimialaa. Töitä teemme muun muassa työnantajamielikuvan rakentamisen, digitalisaation ja osaamisen kehittämisen edistämiseksi, kertoo Kaukokiidon henkilöstöjohtaja Tuuli Kiiski.

Kaukokiito Akatemia tukee ammatillista kasvua

Viisivuotisen toimintakautensa aikana HR-ohjausryhmä on saanut paljon aikaan. Yksi suurimmista ponnistuksista on henkilöstön kehittämis- ja verkostoitumisfoorumi Kaukokiito Akatemia, joka tarjoaa kaukokiitolaisille työn ohessa suoritettavia, ammatillista kehitystä tukevia koulutusohjelmia.

– Kaukokiito Akatemiassa on suoritettu muun muassa johtamisen erikoisammattitutkintoja, kuljetusalan työnjohtotutkintoja ja myynnin ammattitutkintoja. Lisäksi Akatemia tarjoaa kurssimuotoista opetusta esimerkiksi liike-elämän englannin ja tietojärjestelmien käytössä, kertoo Kuljetusliike Y. Auramaan koulutuspäällikkö Teija Auramaa.

Yhteistyössä TTS:n kanssa järjestettävä Akatemia on saanut opiskelijoilta kiitosta erityisesti siitä, että se on antanut työkaluja oman työn kehittämiseen, yhdistänyt kaukokiitolaisia ja mahdollistanut verkostoitumisen kollegoiden kanssa ympäri ketjun.

– Kaukokiidolla on 29 terminaalia ympäri Suomen. Kaukokiito Akatemia tarjoaa meille uudenlaisen foorumin ajatustenvaihtoon ja mahdollisuuden toisilta oppimiseen, toteaa Kuljetusliike Ilmari Lehtosen kuljetus- ja laatupäällikkö Jari Pellikka.

Korona vauhdittaa virtuaalikoulutusta

HR-ohjausryhmä

Kaukokiidon uusi verkko-oppimisympäristö Tietoterminaali kokoaa yhteen ketjun perehdytys- ja koulutusmateriaalit.

HR-ohjausryhmän tapaamisessa näytölle on jaettu video, jossa kuljettajia opastetaan oikeaoppisesta kuormauksesta. Video on osa Kaukokiidon kuljettajille suunnattua perehdytys- ja koulutusmateriaalia, joka lanseerataan vuodenvaihteessa osana uutta Tietoterminaali-verkko-oppimisympäristöä. Se toimii jatkossa kasvotusten tapahtuvien koulutusten rinnalla ja tukee käytännön kautta opittavaa työtä.

– Oppimismuodot muuttuvat, ja korona on vauhdittanut asiaa entisestään. Meidän on pysyttävä muutoksessa mukana ja tarjottava uusille ja nykyisille työntekijöillemme mahdollisuus kouluttautua ilman sitoutumista tiettyyn aikaan ja paikkaan, avaa Kuljetusliike Taipaleen henkilöstöpäällikkö Hanna Vainio.

Kuljetusalan halutuin työpaikka

Tavaraliikenteen yllä leijuva uhka kuljettajapulasta asettaa kuljetusalan toimijat uuden haasteen eteen. Samalla kuljetuspalvelujen digitalisoituminen luo alalle uudenlaisia työpaikkoja. Kaukokiidossa haaste on otettu vastaan, ja tavoite on kirkas: tahdomme olla alamme halutuin työpaikka.

Kaukokiito-ketju tekee yhteistyötä myös rekrytoinnissa: viime vuonna järjestettiin ketjutasoinen rekrytointitapahtuma Hollolassa ja ensi kevääksi suunnitellaan Kaukokiidon kesäduuni -kampanjaa.

– Työllistämme yli 2000 kuljetusalan ammattilaista ympäri maan. Tyytyväinen henkilöstö on paras työnantajamielikuvan rakentaja rekrytointimarkkinoilla. Siksi Kaukokiidon työnantajamielikuvatyössä äänessä ovat kaukokiitolaiset, kertoo Kuljetusliike Kantola & Koramon Antti Koramo.

– Kasvollinen tekeminen on meille tärkeää paitsi asiakas- myös rekrytointityössä. Parhaiten työstä ja työyhteisöstä työnhakijoille osaa kertoa kollega, ei yritysjohto, Tuuli Kiiski päättää.


Kaukokiidon HR-ohjausryhmään kuuluu Kaukokiidon henkilöstöjohtaja Tuuli Kiiski, Kuljetusliike Ilmari Lehtosen kuljetus- ja laatupäällikkö Jari Pellikka ja kouluttaja Marko Kaakinen, Kuljetusliike Kantola & Koramon Antti Koramo, Kuljetusliike Taipaleen henkilöstöpäällikkö Hanna Vainio ja laatupäällikkö Kimmo Lehtonen sekä Kuljetusliike Y. Auramaan henkilöstöpäällikkö Jukka Vataja ja koulutuspäällikkö Teija Auramaa.