Kaukokiitolaiset | Katarina Hellström-Peippo | 25.3.2019

Kuljetamme lentorahdin ammattitaidolla turvatussa kuljetusketjussa

Kaukokiidossa käsitellään renkailla kulkevan rahdin lisäksi myös ilmateitse kulkevaa rahtia. Lentorahdin käsittely on tiukasti säädeltyä ja sen käsittely vaatii erityistä huolellisuutta ja osaamista. Jokainen kaukokiitolainen onkin suorittanut lentorahdin turvatietoisuuskoulutuksen, mikä takaa koko ketjun kattavan osaamisen.

Lentorahti on aivan omanlaisensa osa Kaukokiidon hoitamaa logistiikkaa. Siihen liittyy Suomen sisäistä kuljetusta, maarahdin käsittelystä poikkeavaa terminaalitoimintaa sekä tiivistä yhteistyötä huolintaliikkeiden kanssa. Suurin osa Kaukokiidon terminaalissa käsiteltävästä lentorahdista on lähdössä Suomesta ulkomaille. Kyse on siis pääasiassa Suomessa toimivien yritysten viennistä.

Lentorahtia voi kulkea lähes kaikkien Kaukokiidon terminaalien kautta, sillä lähetykset tulevat eri puolilta Suomea Vantaan terminaalille Kaukokiidon runkokuljetusten mukana. Vantaalla rahti käsitellään ja luovutetaan huolintaliikkeelle. Vantaan terminaalissa on verkkoaidalla rajattu oma alue lentorahdille, sillä sitä koskevat maarahdista poikkeavat määräykset.

Kaukokiidon Vantaan Maaliikennekeskus on Traficomin myöntämän turvaluokituksen Valvottu Edustaja, jolla on valtuudet suorittaa ilmailuviranomaisen hyväksymät tai vaatimat turvatarkastustoimenpiteet lentorahdille. Kaukokiito kuljettaa rahdin valvotussa ja turvatussa kuljetusketjussa, ja Vantaalla varmistetaan lähetysten kunto sekä turvaluokitus ennen lennolle toimittamista. Jos lähettäjällä on Traficomin myöntämä Tunnetun Lähettäjän turvaluokitus ja käytössä on suojattu kuljetusketju, voidaan lentorahdin turvatarkastukset kentällä rajata pistokokeisiin, mikä nopeuttaa rahdin käsittelyä merkittävästi. Kaikki muu lentorahti käy poikkeuksetta aina läpi turvatarkastuksen.

Ammattilainen hoitaa homman

Vaikka kaikki Kaukokiidon työntekijät ja kuljettajat ovat suorittaneet lentorahdin turvatietoisuuskoulutuksen, Vantaan terminaalin työntekijöistä pääsääntöisesti vain Mika Malinen, Jussi Junnikkala ja Jani Vehviläinen työskentelevät lentorahdin suljetulla alueella. Lentorahdin työnjohtajana toimii Mika, jonka työparina Jussi ja Jani vuorottelevat. 

Mika on lentorahdin käsittelyssä pitkän linjan ammattilainen liki 20 vuoden kokemuksellaan. Kaukokiidossa hän on työskennellyt lentorahdin parissa kolme vuotta, mutta vuosien kokemus huolintaliikkeissä takaa rautaisen ammattitaidon.

Jussi ja Jani työskentelevät osan päivistä maarahdin parissa, mutta Jussi kertoo viihtyvänsä paremmin lentorahdin puolella, sillä työporukka on tiivis ja tasavertainen:

– Yksi suurimmista syistä siihen, miksi täällä viihtyy, on se, että työnjohtaja tekee vieressä samoja töitä. Myös palaute häneltä on välitöntä, suoraa ja asiallista, Jussi kertoo.

Lentorahtihäkissä yhteistyö näyttää toimivan kuin itsestään. Myös Jani ilmestyy paikalle avustamaan ison lähetyksen tarroittamisessa, vaikka hänellä onkin tänään vuoro maarahdin puolella. Tällä porukalla homma selvästi toimii.

Tarkkuutta ja tiukkoja rutiineja

Lentorahti on pääsääntöisesti Kaukokiidon terminaalissa vain muutamia tunteja, ja pian neljän jälkeen lentorahtihäkki alkaakin jo olla tyhjä. Runkokuljetuksena tulevat lähetykset saapuvat Vantaalle aamuun mennessä, mutta pääkaupunkiseudun jakeluautojen mukana kuljetettavat lähetykset tuodaan terminaalille päivän noutojen mukana.

Lähetykset tarroitetaan Kaukokiidon terminaalissa.

Kaukokiito hoitaa lentorahdin osalta rahtikirjat, kollien tarroittamisen ja punnitsemisen sekä kollien kokoamisen ja pakkaamisen lavoille. Työ vaatii erityistä tarkkaavaisuutta joka vaiheessa, sillä lentorahdissa lähetys ei saa koskaan lähteä väärään osoitteeseen.

– Tarkka pitää olla, ettei lähde väärät kollit väärään paikkaan. Teemme kaikille kolleille tuplatsekkauksen, ettei yksikään lähtisi ylimääräiselle matkalle Chileen, Jussi naurahtaa.

Lähetysten tarrat ja rahtikirjat tarkastetaan siis aina kahden eri henkilön toimesta, jotta virheen mahdollisuus saataisiin minimoitua. Jokainen saapuva lähetys myös punnitaan. Näin varmistetaan, että lähtevien lavojen paino täsmää kollitarrojen yhteenlasketun painon kanssa. Terminaalilla etukäteen tehty tarkastus vähentää työn määrää lentoasemalla, sillä virheellisellä painolla merkitty lähetys jää lentokentän tarkastuksessa kiinni. Tällöin Kaukokiidon työntekijän tehtävänä on etsiä vääränpainoinen lava ja korjata virhe lähetetarroista. Tämä tarkoittaa suurienkin lähetyserien jokaisen paketin tarroittamista uudelleen, sillä lähetyksen kokonaispaino on kirjattu jokaiseen kolliin.

– Ei tänne voi tulla ihan pystymetsästä. Täällä on niin paljon eri työvaiheita, joiden täytyy mennä täysin oikein, vakuuttaa Jussi.

Kolme kierrosta samalla mallilla

Aamu alkaa yöllä saapuneiden lähetysten tarkastamisella. Saapuneet lähetykset punnitaan ja tarroitetaan. Ensimmäinen varsinainen kierros alkaa kymmeneltä, kun Kaukokiito noutaa lentorahtikirjat huolintaliikkeiltä. Terminaalilla tarkistetaan, että kollit vastaavat rahtikirjan tietoja ja lähetykset on asianmukaisesti kiinnitetty lavalle. Nämä lähetykset ovat nyt lähtövalmiit. Tämän jälkeen Kaukokiito vie tulliin tullaamista vaativat rahtikirjat.

Kierros toistuu jokaisena arkipäivänä kolme kertaa. Näin lähetykset pääsevät matkaan ja tavaraa on liikkeellä jatkuvasti. Pian neljän jälkeen lentorahtihäkki hiljenee – vain herätäkseen seuraavana aamuna uudelle kierrokselle.