Ajankohtaista | Tuuli Mäkelä | 13.8.2020

Kaukokiidon toimitusvarmuus hyvällä tasolla myös poikkeusaikana

Kaukokiito-ketjun kuljetusvolyymit ja toimitusvarmuus ovat pysyneet hyvällä tasolla koko kuluneen vuoden poikkeusajasta huolimatta. Tulevaisuuteen panostetaan terminaali-investoinneilla, digitalisaation ja datan hyödyntämisellä ja tiiviillä asiakasyhteistyöllä.

Koronan rantautuminen keväällä Suomeen vaati muutoksia yritysten päivittäisiin työskentelytapoihin ja toimintamalleihin. Niillä pyrittiin ja pyritään yhä suojelemaan asiakkaiden ja työntekijöiden terveyttä. Niin myös Kaukokiidolla.

– Korona-aika on opettanut meille paljon reagointikyvystä ja etätyöskentelytavoista. Opimme, että uusia toimintamalleja pystytään ottamaan käyttöön tarvittaessa nopealla aikataululla ja työtehtävät, jotka on aiemmin koettu haastaviksi toteuttaa etänä, ovatkin mahdollisia. Esimerkiksi Turun terminaalissa on epidemian aikana testattu onnistuneesti ajojärjestelyn etätyöskentelyä, kertoo Kaukokiidon tuotantojohtaja Henri Koort.

Kaukokiito-ketjun kuljetusvolyymit pysyivät hyvällä tasolla koko kevään ja kesän. Suurin vaikutus poikkeusajalla oli Pohjois-Suomen kuljetuksiin, kun Lapin matkailusesonki päättyi äkisti maaliskuussa. Kesän aikana volyymitilanne on kuitenkin parantunut myös pohjoisessa.

Usko tulevaisuuteen on vahva

Toimitusvarmuudella tarkoitetaan toimittajan kykyä tuottaa tilattu palvelu sovitussa aikataulussa sovitulla tavalla. Se on merkittävä tekijä kuljetusalalla, jossa toimitusten aikataulutuksella on keskeinen rooli. Kaukokiito-ketjun koko maan kattava toimitusvarmuus on ollut vuoden 2020 aikana noin 96 %.

– Kuljetusalalla kevät on vuoden kiireisintä aikaa. Olemme tehneet töitä sen eteen, että tuotantomme kestää rasitusta ja poikkeustilanteita, jotka voivat syntyä esimerkiksi kovista sesonkipiikeistä, Henri avaa.

Tavaravirtojen läpimenoaikaa on parantanut myös Kaukokiito-ketjussa tehdyt investoinnit terminaaleihin. Yksin tänä vuonna on valmistunut uusi Joutsenon terminaali sekä Tampereen ja Rovaniemen terminaalien laajennukset. Lisäksi Mikkelissä rakennetaan parhaillaan uutta terminaalia, joka on tarkoitus vihkiä käyttöön vuodenvaihteessa. Uskallus investoida kertoo luottamuksesta siihen, että tavara liikkuu myös tulevaisuudessa.

Toimitusvarmuus paranee sisäisiä prosesseja tehostamalla

Kaukokiidossa luovuttiin vuoden alussa paperisista rahtikirjoista ja siirryttiin digitaaliseen toimitusketjuun. Sen on jo nyt huomattu parantaneen toiminnan tehokkuutta ja laatua entisestään, kun tieto kulkee varmasti reaaliajassa verkossa. Se on myös helpottanut käytännön työtä, kun kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta.

Kaukokiidossa on panostettu viime vuosina myös sähköisen tiedon jalostamiseen ja tiedolla johtamiseen. Osastoilla on omat dashboard-raportointinäkymät, joihin on koottu toimintojen kannalta keskeiset mittarit. Näin myös tuotannossa, jonka näkymästä saa nopeasti kokonaiskäsityksen tuotannon sen hetkisestä tehokkuudesta, tavaravirroista ja toimitusvarmuudesta. Se lisää tekemisen läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa proaktiivisen reagoinnin poikkeustilanteisiin.

– Näkymä antaa signaalin, jos tavaravirtojen läpimenossa havaitaan poikkeuksia. Meidän on samalla mahdollista tarkastella pidemmällä aikavälillä, onko meillä haasteita jonain tiettynä päivänä tai vuorokaudenaikana ja puuttua siihen esimerkiksi lisäämällä resursseja. Näin huolehdimme, että tarjoamme tasalaatuista palvelua koko maassa, Henri kertoo.

Kehitystyötä yhdessä asiakkaiden kanssa

Kaukokiidon valtakunnallinen ja osastorajat ylittävä kehitystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja keskustelee asiakkailta saaduista palautteista ja tulevista kehityshankkeista. Yksi niistä on B2C-rahtipalvelu ja sen kehitys – yksityisjakelujen avisointityössä hyödynnetään tänä päivänä automatiikkaa.

– Haastattelemme parhaillaan asiakkaitamme ja kuuntelemme heidän ajatuksiaan tulevaisuuden kehityksestä ja tarpeista. Näiden näkemysten pohjalta rakennamme tulevaisuuden Kaukokiitoa ja palveluvalikoimaamme, Henri päättää.