Muutos | Katarina Hellström-Peippo | 15.3.2021

Kaukoputki – monipuolinen verkkopalvelu

Kaukoputki on Kaukokiidon oma monipuolinen verkkopalvelu, jonka kautta asiakas voi tehdä kuljetustilauksia, seurata saapuvia ja lähteviä kuljetuksia, tarkistaa aikatauluja, laskea kuljetuksen hinnan ja hallinnoida yrityksensä asiakastietoja. Jotkin Kaukoputken ominaisuudet, kuten yksittäisten lähetysten seuranta ja aikatauluhaku, ovat näkyvissä kaikille portaalin sivuilla vieraileville, mutta suurin osa toiminnoista avautuu käyttäjälle rekisteröitymisen jälkeen.

– Kaukoputki nähdään usein vain tilauskanavana, vaikka se on monipuolinen asiakasportaali niin lähettäjälle kuin vastaanottajallekin. Kaukoputki sopii tilauskanavana monenlaisille yrityksille, mutta tyypillinen Kaukoputkea käyttävä asiakkaamme on yritys, jonka tilauksista iso osa on keskitetty Kaukokiidolle, kertoo Kaukokiidon kehityspäällikkö Juha Koskinen.

Kaukokiidon kuljetuksia voi tilata myös muiden tilausportaalien kautta, ja jos tilauksia tulee päivittäin kymmeniä tai satoja, voidaan asiakkaan järjestelmä integroida Kaukokiidon tilausjärjestelmään. Kaukoputki-portaali on kuitenkin helppo ja nopea tapa tehdä tilauksia silloin, kun asiakkaan lähetysten määrä on päivätasolla kymmenkunta ja suuri osa kuljetuksista on keskitetty Kaukokiidolle.

Kuljetustilaus kätevästi Kaukoputkesta

Kuljetustilaukset ovat siirtyneet viime vuosina nopeasti verkkoon, ja tällä hetkellä ne tehdään lähes yksinomaan sähköisesti. Ennen kuljetustilauksen tekemistä asiakkaan tulee rekisteröityä Kaukoputken käyttäjäksi. Asiakaspalvelijamme tarkistavat kaikki rekisteröitymisessä annetut tiedot, joten tunnukset aktivoituvat vasta tarkastuksen jälkeen, parin vuorokauden sisällä rekisteröitymisestä.

Kuljetustilausten tekemistä on mahdollista nopeuttaa tallentamalla toistuvien vastaanottajien tiedot Kaukoputken osoitekirjaan. Osoitekirjaan tallennetun vastaanottajan tiedot on helppo valita pudotusvalikosta, eikä tietoja näin ollen tarvitse kirjoittaa uudestaan jokaiseen tilaukseen.

Kaukoputken käyttäjälle on laadittu laaja käyttöopas, joka löytyy Kaukokiidon verkkosivuilta. Käyttöoppaasta on valmistumassa uusi, selainpohjainen versio, joka nopeuttaa ja helpottaa tarpeellisen tiedon löytymistä. Tilausvaiheessa asiakkaan tukena ovat myös sivuilta löytyvät infopallot, joissa on ohjeita ja termien selityksiä. Näiden lisäksi Kaukoputken käyttötuki auttaa kaikissa palveluun liittyvissä kysymyksissä.

 

Lähetysten seuranta on nyt entistä helpompaa

Sekä lähettäjän että vastaanottajan on mahdollista seurata lähetyksen kuljetusta Kaukoputken kautta. Haluamme palvella erilaisia asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, ja siksi yksittäisen kuljetuksen seuraaminen ei vaadi kirjautumista Kaukoputkeen. Näille vastaanottajille on mahdollista lähettää sähköpostilla tai tekstiviestinä seurantalinkki, jonka kautta oman lähetyksen kulkua voi seurata koko sen matkan ajan.

Myös vastaanottajan kannattaa rekisteröityä Kaukoputken käyttäjäksi, jos vastaanotettavia lähetyksiä on useita. Rekisteröitynyt vastaanottaja voi seurata eri toimittajilta saapuvia lähetyksiä kätevästi yhdessä näkymässä sen sijaan, että jokaisen lähetyksen tiedot pitäisi hakea rahtikirjan numeron tai seurantalinkin avulla erikseen.

Monipuolinen työkalu ja tietopankki

Kuljetustilauksen ja seurannan lisäksi Kaukoputkesta löytyy muitakin asiakasta palvelevia toimintoja. Hinnoittelu-sivulta asiakas voi tarkastaa toimituksen hinnan ja sen, miten lisäpalvelut vaikuttavat hinnan muodostumiseen. Aikatauluhaun avulla taas voi selvittää vaikkapa sen, minä päivinä toimitukset kulkevat kauempana terminaalista oleviin kohteisiin.

Myös monet asiakkuudenhallintaan liittyvät toiminnot hoituvat kätevästi Kaukoputkessa. Tämän vuoden helmikuussa vahvistimme pääkäyttäjäprofiilia, ja pääkäyttäjän on nyt mahdollista hallinnoidan yrityksensä muiden käyttäjien käyttöoikeuksia aiempaa laajemmin mm. kuljetustilauksen teon, seurannan ja hinnoittelun osalta.

Jatkuva kehitystyö varmistaa parhaan palvelun

Kaukokiidon oma kehitys- ja ICT-osasto on suunnitellut Kaukoputki-portaalin vastaamaan juuri meidän asiakkaidemme tarpeita. Koska järjestelmää hallinnoidaan Kaukokiidosta käsin, voimme myös kehittää sitä joustavasti asiakkailta saadun palautteen pohjalta.

Olemme tuottaneet Kaukoputki-portaaliin runsaasti uusia palveluita viime vuosien aikana ja täydennämme niitä jatkuvasti. Tälläkin hetkellä kehitämme ominaisuuksia useisiin palveluihin: tavoitteenamme on mm. mahdollistaa toimituksen liitetiedostojen lähettäminen lähettäjältä vastaanottajalle Kaukoputken kautta ja tarjota asiakkaalle mahdollisuus tarkastella omiin lähetyksiin liittyviä BI-raportteja Kaukoputkessa. Uusien ominaisuuksien kehittämisen taustalla on kuitenkin aina yksi ajatus: paremman palvelun tarjoaminen asiakkaillemme.

– Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä kehityskohteistamme Kaukoputki-portaalissa on käyttäjäkokemuksen parantaminen. Tavoitteenamme on tarjota alan paras asiakasportaali niin ominaisuuksien kuin käyttäjäkokemuksenkin osalta, tiivistää Kaukokiidon kehitys- ja ICT-johtaja Samuli Toivonen.

Rekisteröidy Kaukoputkeen tästä.
Kirjaudu Kaukoputkeen tästä.