Kaukokiitolaiset | Katarina Hellström-Peippo | 5.8.2019

Uratarina: Kymmenessä vuodessa työharjoittelijasta esimieheksi

Monen kaukokiitolaisen työura on saanut alkunsa opintoihin liittyvästä työharjoittelusta. Hyvin hoidettu harjoittelu on poikinut jatkoa kesätöiden muodossa ja vastavalmistuneella onkin ollut työpaikka jo valmiina odottamassa. Vastoin nykyistä silpputöiden trendiä Kaukokiidossa panostetaan pitkiin työuriin ja työntekijöille tarjottaviin koulutus- ja kehittymismahdollisuuksiin.

Euran – tai tarkemmin ottaen Kauttuan – oman pojan Marko Kyllöisen uratarina Kaukokiidolla sai alkunsa kymmenisen vuotta sitten, kun hän aloitti työharjoittelijana Kuljetusliike Y. Auramaan korjaamolla Eurassa. Markon reipas asenne työhön pantiin pian merkille, ja valmistuttuaan yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi vuonna 2011 hän jatkoi korjaamolla vakituisena työntekijänä. Marko aloitti työt hallin puolella asentajana ja huomasi nopeasti viihtyvänsä Auramaan korjaamolla.

Muutaman vuoden työskentelyn jälkeen nuoren miehen mielessä heräsi ajatus esimiehen tehtävistä ja mahdollisesta lisäkoulutuksesta. Oma-aloitteinen ja hienosti tehtävässään suoriutunut Marko oli kiinnittänyt myös Auramaan koulutuspäällikön Teija Auramaan huomion.

– Välillä opiskelemaan lähteminen pyöri mielessä, mutta asiat lähtivät etenemään vasta, kun työnantaja sitä ehdotti, Marko kertoo.

Teijan tuella Marko lähti tutkimaan kouluttautumismahdollisuuksia ja monen mutkan kautta hän löysi sopivan, pääasiassa etäopintoina suoritettavan, näyttötutkinnon Helsingin AEL:sta

Koulutuksella lisää ammattitaitoa

Opintojen aloitusta helpottivat työnantajan avoin tuki ja kannustus. Ajoneuvoalan työnjohdon ammattitutkinnon opinnot Helsingin AEL:ssa kestivät vajaan vuoden ja koostuivat enimmäkseen erilaisista näyttötehtävistä, joiden sisältöön pystyi itse paljon vaikuttamaan.

Työnantajalta löytyi joustoa opintojen lähipäiviin, jotka piti suorittaa Helsingissä, ja myös näyttöjen tehtäviä mietittiin välillä porukalla. Markon valinnaisiin opintoihin kuulunut kehitystehtävä, jossa tavoitteena oli parantaa työpaikan arjen toimivuutta, syntyi sattumalta Kuljetusliike Taipaleen Hannan ja Rikun keittiössä:

– Olin Kaukokiidon HR-ohjausryhmän tapaamisen jälkeen Hannan ja Rikun kotona odottamassa junan lähtöä kotiin päin, Teija kertoo ja jatkaa, – Riku tuli kotiin ja harmitteli edellään ajanutta Taipaleen autoa, josta oli yksi takavalo sammunut. Kerroin heille, että meillä Auramaalla ajoonlähtötarkastus kirjataan sähköisesti, jolloin tiedot mahdollisista puutteista näkyvät järjestelmän käyttäjille. Tästä innostuneena Riku ehdotti, että järjestelmää pitäisi kehittää edelleen niin, että tieto ohjautuisi automaattisesti työraportiksi asentajille. Tämä ehdotus toteutuikin sitten Markon kehitystehtävässä.

Marko Kyllöinen

Nyt opinnot ovat jo takana ja korjaamon toimistossa istuu tyytyväisen näköinen nuori mies – syystäkin. Hän on juuri haastattelua edellisenä päivänä saanut hyväksytyn päätöksen ajoneuvoalan työnjohdon ammattitutkinnon suorittamisesta.

Koska Marko on jo koko vuoden harjoitellut opintojensa avulla työnjohtajan tehtäviä, suurempia yllätyksiä ei ole ilmennyt. Muuttunut tehtävänkuva on kuitenkin vaikuttanut työn kuormittavuuteen. Aiempi työ asennuspuolella oli fyysisesti kuormittavaa, mutta toimistotyö on henkisesti raskaampaa. Työtoverien suhtautuminen asentajasta työnjohtajaksi nousemiseen ei kuitenkaan ole aiheuttanut Markolle murheita:

– Vähän se mietitytti, miten muut suhtautuisivat, mutta en ole huomannut mitään muutosta, Marko naurahtaa.

Uusien työtehtävien tuomat haasteet ovat tuoneet lisää mielenkiintoa työhön, eikä tylsiä hetkiä ole. Myös työtehtävien vaihtelevuus ja hyvä työporukka pitävät mielen virkeänä.

– Parasta tässä työssä on se, että aina löytyy jotain tekemistä, Marko tiivistää.

Pesu, huolto ja korjaus samassa paketissa

Kauttuan korjaamolla vaihdetaan renkaita ja tehdään sekä pieniä että isoja korirakenne- ja alustatöitä akselien vaihdoista sivuovien korjauksiin. Korjaamolla tehdään myös katsastustarkastuksia ja niiden vaatimia töitä. Lisäksi korjaamon tiloissa on mahdollista pestä auto harjapesurilla. Varsinaiset huollot Auramaan kalustoon teetetään kuitenkin merkkihuoltamoilla. Korjaamo työllistää vakituisesti 15 henkilöä, joista neljä työskentelee pääasiallisesti toimiston ja loput hallin puolella.

Korjaamon halleihin mahtuu kerrallaan kolme ajoneuvoa ja matalalla puolella tilaa on vielä avonaiselle kalustolle yhden ajoneuvon verran. Huollot ja korjaukset pyritään hoitamaan nopealla aikataululla, eivätkä autot yleensä seiso hallilla kahta päivää pidempään. Katsastustarkastuksilla pyritään nopeuttamaan katsastusprosessia ja estämään hylätyt päätökset.

Scania L110 Super vm. -72

Scania L110 Super vm. -72 on yhä käytössä Kuljetusliike Auramaan korjaamolla.

Markon tehtäviin kuuluu yleisten esimiestehtävien lisäksi kaluston katsastuksista ja kunnostuksista vastaaminen muiden esimiesten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että Marko seuraa sähköisestä järjestelmästä, milloin autojen katsastukset lähestyvät, ja huolehtii, että ajoneuvot ovat ajoissa katsastuskunnossa. Huoltokilometreistä ja muista korjaustapeista huolehtivat kuljettajat. Vaikka kaluston keski-ikä on vain 3,5 vuotta, tavoitteena on pitää ajoneuvoista mahdollisimman hyvää huolta. Tämän todistaa myös korjaamolla yhä tarvittaessa käytössä oleva vuoden 1972 Scania.