Ajankohtaista | Päivi Kaijula | 14.3.2024

Erinomainen toimitusvarmuus

Kuljetuspalveluiden toimitusvarmuus on sitä, että tavara kulkee asiakkaalle luvatulla aikataululla paikasta A paikkaan B, eikä myöhästymisiä tule. Kaukokiidossa toimitusvarmuutta parannetaan datasta jalostettavan tiedon pohjalta.

Kaukokiidon toimitusvarmuus on viimeisen viiden vuoden aikana noussut merkittävästi. Toimitusvarmuuden nousu ei ole syntynyt sattumalta, vaan sen eteen on ketjussa tehty päämäärätietoista työtä. Viime vuosina erityistä apua toimitusvarmuuden parantamiseen on saatu digitaalisista prosesseista ja tavarakuljetusten myötä syntyvien tietovirtojen analysoinnista.

Digitaalinen tieto paljastaa haasteet ja auttaa ennustamaan tulevaa

Jokaisen Kaukokiidon kuljettaman lähetyksen mukana kulkee valtava määrä digitaalista tietoa, kuten millainen tuote on, sekä mistä ja mihin se on matkalla. Asiakkaille tieto tuo mahdollisuuden seurata tuotteen kulkua Kaukoputki-verkkopalvelusta: milloin tavara on saapunut terminaaliin, nostettu jakeluauton kyytiin ja jaettu vastaanottajalle.

Kaukokiidossa on viime vuosina hyödynnetty tätä digitaalista dataa myös toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tavarakuljetuksista saatavaa tietoa täydennetään päivittäisillä terminaali-inventaarioilla, jotka paljastavat reaaliaikaisesti, miten hyvin kuljetukset on saatu hoidettua. Mikäli niissä huomataan poikkeamia, ongelmiin päästää tarttumaan nopealla tahdilla.

– Digitaalisen tiedon avulla pääsemme kiinni mahdollisiin jäämiin eli sellaisiin tavarakuljetuksiin, jotka syystä tai toisesta eivät ole kulkeneet oikeaan paikkaan sovitussa ajassa. Pääsemme myös korjaamaan tilanteen heti, ennen kuin se näkyy asiakkaalle myöhästymisenä, kertoo tuotannon ja asiakaspalvelun johtaja Henri Koort.

Digitaaliset prosessit tuottavat tietoa, jonka avulla Kaukokiidossa analysoidaan ja tehostetaan omaa tuotantoa – ja ennen kaikkea ennustetaan mahdollisia toimitushaasteita.

– Datan avulla saamme ennustettua tulevia haasteita kuljetustuotannossa, kuten sesonkien tuomaa painetta. Voimme siis jo ennakkoon varautua niihin ja välttää notkahdukset toimitusvarmuudessamme.

Kaukokiidon toimitusvarmuus on tasaisessa nousussa, ja sen varmistamiseksi on tehty sinnikästä työtä. Toimitusvarmuuden kannalta haasteellisin aika vuodesta on kevätsesonki ja kesälomat. Kaukoputki-verkkopalvelusta asiakkaat pääsevät seuraamaan kuljetusten etenemistä.

Kunnianhimoista kehittämistyötä koko ketjun yhteistyönä

Kaukokiidolla on valtakunnallisesti 28 terminaalia, joiden kautta tavaraliikenne kulkee päivin ja öin. Jokaisessa terminaalissa on sitouduttu kehittämään prosesseja, jotka vaikuttavat myös toimitusvarmuuteen.

– Meidän koko valtakunnallisessa Kaukokiito-ketjussa on avoin kulttuuri laadun tarkkailussa, yhteinen tahtotila palvella asiakkaita laadukkaasti ja erottua erinomaisella toimitusvarmuudella. Käymme säännöllisesti läpi omia prosessejamme sekä terminaalikohtaisesti että valtakunnallisesti. Datan laatua parannamme yhdessä asiakkaidenkin kanssa.

 

Juttu on alun perin julkaisu Kaukokiidon 70-vuotisjuhlavuoden juhlajulkaisussa.

70-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi toteutimme Matkalla tulevaisuuteen -julkaisun, jossa muistelemme menneitä vuosia, mutta katsomme ennen kaikkea rohkeasti tulevaan.

 

Joko luit nämä:

Kuluva strategiakausi on tuonut mukanaan paljon onnistumisia

Kuusamon Juusto ja Kaukokiito yhteistyössä jo kuusi vuosikymmentä