Muutos | Jari Immonen | 26.4.2017

Kuljetusala muuttuu ja kehittyy

Suomen Kaukokiidon toimitusjohtaja Jari Immonen kertoo ajatuksiaan kuljetusalan nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Sääntelyn purkaminen ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet muuttavat logistiikka-alaa, ja kaiken tarkoitus on lopulta entistäkin parempi palvelukokemus.

Kuljetusalan toimeliaisuus seuraa yleistä taloustilannetta. Kuluneina mollivoittoisina vuosina myös kuljetusvolyymien kehitys on ollut vaisua – jopa negatiivista. Kuljetusalalla huomaamme ensimmäisenä, jos talouden isossa kuvassa on tapahtumassa muutoksia. Aluksi signaalit ovat heikkoja, mutta niistä voidaan ennustaa talouden suuntaa oikein tulkittuina.

Näimme talouden positiivisen muutoksen ensimmäiset, heikot signaalit viime keväänä, ja nyt ne ovat jo konkretisoituneet. Tällöin monet ennustivat, että kevään kiivas volyymipiikki oli sesonkiluonteista, mutta toiveikkaammat uskoivat sen olevan enne positiivisesta tulevaisuudesta.

Alkuvuosi 2017 on ollut kuljetusalalla hyvin vahva. Volyymit ovat kehittyneet voimakkaasti, ja se kuvaa talouden rattaiden pyörivän vahvasti useilla toimialoilla. Helsingin satama raportoi ensimmäisen kvartaalin olleen yksiköidyssä tavaraliikenteessä noin 11 % korkeampi edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tuonti kasvoi 8,4 % ja vienti 13,4 %. Sama kehitys on toteutunut myös kotimaan liikenteessä. Voidaan siis sanoa, että tällä hetkellä Suomessa riittää kuljetettavaa. Alamme haaste on kapasiteetin rajallisuus, joka edellyttää kokemukseen perustuvaa, pitkän tähtäimen suunnittelua ja tarkkaa päivittäistä ohjausta. Me kuljetusalan toimijoina kun saamme kuljetustilaukset yleensä samana iltapäivänä, kun tavara on noudettavissa. Lisähaasteita kevääseen tuovat lyhyet arkipyhäviikot. Kiivaana sesonkina viikon kokonaisvolyymi on samaa tasoa kuin täydellä viikolla, mutta sen hoitamiseen on vähemmän arkipäiviä.

Käytännönläheistä työtä

Kaukokiito-verkosto toimii yrittäjätaustansa ansiosta hyvin käytännönläheisesti. Jokainen toimija hyödyntää pitkää kokemustaan ja vankkaa osaamistaan, ja Kaukokiito-verkoston kautta tekeminen kanavoidaan kokonaispalveluksi. Verkoston pääprosesseja johdetaan yhtenäisesti, ja suunnittelemme pitkän tähtäimen toimet yhdessä. Lisäksi seuraamme ”sormi valtimolla” verkostomme kokonaislaatua päivätasolla, ja sen tiimoilta pidämme yhteisen seurantapalaverin viikoittain. Mittaamme tavoitteidemme onnistumista ja saamme myynniltä ja palvelukeskukselta palautetta asiakasrajapinnasta. Jalkautamme tarvittavat toimenpiteet nopeasti tuotantoon, mikäli tarve vaatii; käytännönläheistä ja tärkeää työtä. Asiakkaillemme on ensiarvoisen tärkeää, että palvelumme heidän asiakkaidensa näkökulmasta katsottuna on palvelulupauksen mukaista – tämän eteen teemme Kaukokiidossa kaikkemme.

Kaukokiito menestyi hyvin Taloustutkimuksen vuosittain toteuttamassa toimialakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kotimaan tavarankuljetusta. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Kaukokiito sai alan parhaan tuloksen suosittelutodennäköisyydessä, mikä kuvaa asiakkaiden vahvaa luottamusta Kaukokiitoa ja sen tuottamia palveluita kohtaan. Parhaan yksittäisen arvosanan Kaukokiito sai palvelualttiudessa.

Kuljetusala kehittyy nopeasti

Yleisesti logistiikkapalvelusektorilla tapahtuu tällä hetkellä paljon kehitystä. Näistä merkittävimpiä ovat sääntelyn purkaminen sekä digitaalisuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Liikennekaaren ensimmäinen vaihe tulee purkamaan sääntelyä julkisuudessa esillä olleessa taksiliikenteessä, mutta myös yhdistetyssä henkilö- ja tavaraliikenteessä sekä kevyessä tavaraliikenteessä. Alle 3,5 tn. kokonaispainoiset pakettiautot tullaan vapauttamaan liikennelupavelvoitteesta. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on tehostaa palveluita ja tehdä asiakkaiden palvelukokemuksesta parempi ja kokonaisvaltaisempi. Tulemme varmasti näkemään uusia liikennetoimintamuotoja lähitulevaisuudessa esimerkiksi yhdistetyssä tavara- ja henkilöliikenteessä.

Digitaalisuus on toimintatapana mahdollistaja. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että digitaalisia palveluja ei voi rakentaa ”tyhjän päälle”, vaan kaiken pohjalla on oltava luotettava operatiivinen verkosto ja vahvat, toiminnanohjausjärjestelmän kautta ohjatut toimintaprosessit. Sähköisesti ja tasalaatuisesti ohjattujen prosessien päälle voidaan luoda digitaalisilla työkaluilla palveluita, jotka helpottavat koko toimitusketjun hallintaa ja sen valvontaa. Samalla ne luovat mahdollisuuden palvelun ohjaamiseen vastaanottajan tarpeiden mukaisesti esimerkiksi jo tavaran liikkuessa.

Tätä kehitystyötä olemme tehneet Kaukokiidossa jo vuosia, ja meillä on valmius rakentaa vahvan pohjan päälle palvelukokemusta entisestään parantavia digitaalisia palveluita. Tie perinteisestä paperisesta rahtikirjasta sähköiseen kuljetustilaukseen ja pelkän tiedon käsittelyyn toimitusketjussa on ollut pitkä ja kivinen. Tällä hetkellä Kaukokiidon sähköisten kuljetustilausten osuus on yli 90 %, jota pyritään vielä kohottamaan kohti 100 % tavoitetasoa. Jossakin vaiheessa tulemme tilanteeseen, jossa paperisia rahtikirjoja ei enää ole – käsittelemme pelkkää tietoa. Tämä vaatii koko toimitusketjulta tasalaatuista, kurinalaista toimintaa. Lopputuloksena pystytään tuottamaan laadukasta dataa, jolla toimintaa voidaan suunnitella, ohjata ja monitoroida. Työ siis kannattaa.

Vilkasta ja aurinkoista kevättä kaikille!

jari_immonen

Toimitusjohtaja Jari Immonen