Ihmiset ja paikat | Katarina Hellström-Peippo | 17.10.2018

Tampere sai uudet toimitilat

Katarina Hellström-Peippo

Kaukokiidon Tampereen toiminnot oli aiemmin hajautettu useaan eri toimipisteeseen, mutta nyt uuden toimitilan rakentamisen myötä kaikki Tampereen kaukokiitolaiset työskentelevät samassa osoitteessa. Myllypurossa sijaitseva tontti on aiempaa tehokkaammin käytössä ja hallitilaakin on rakennettu lisää. Keskitetyillä toiminnoilla pystytään paremmin vastaamaan kuljetusmäärien ja liikenteen kasvuun sekä kehittämään lähetysten käsittelyolosuhteita.

Uuden toimistorakennuksen rakentaminen Kaukokiidon Myllypuron tontille on osa laajempaa tontilla tapahtuvaa uudistusta, joka on osittain yhä käynnissä. Päätös uusien toimitilojen rakentamisesta tehtiin vuoden 2016 lopulla ja suunnittelutyö alkoi ripeästi vuoden 2017 tammikuussa. Uuden toimistorakennuksen ja sen parkkialueen vaatima tila otettiin tontin rakentamattomalta alueelta, jolloin terminaalin käytössä oleva alue säilyi entisen kokoisena. Näin saatiin tontti entistäkin tehokkaampaan käyttöön. Samalla kertaa rakennettiin pihaan myös uusi pitkän ja painavan tavaran käsittelyyn tarkoitettu  3300 neliön PVC-halli, joka osaltaan nopeuttaa ja helpottaa pitkän kappaletavaran käsittelyä. Hallissa on tarvittaessa tilaa myös lähetysten säilytykseen ja kuormien siirtokuormaukseen.

Uudet tilat on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja avarina: Toimistorakennus on suorakaiteen muotoinen ja se koostuu kahdesta kerroksesta, joissa tilat on sijoitettu keskikäytävän molemmin puolin. Rakennuksessa on suuret ikkunat ja hyvä valaistus, jotka ovat omiaan luomaan tilavan ja raikkaan vaikutelman. Tiloissa on myös modernit neuvotteluhuoneet, jotka taipuvat joustavasti erikokoisten kokoonpanojen käyttöön.

Rakentamisessa on panostettu kestävän kehityksen mukaiseen uuteen tekniikkaan ja kotimaisuuteen. Rakennus on puurakenteinen ja se on valmistettu laadukkaista kotimaisista raaka-aineista. Valaistus on toteutettu energiatehokkailla led-valoilla ja tilat lämpenevät maalämmöllä. Kesällä tarvittava viilennys saadaan tuloilman viilennyksellä, joka sekin toimii maalämmön avulla. Uudessa toimitilassa toimii myös uudistunut Kiito-Baari, kuljettajien lepotilat sekä henkilöstön työhyvinvointia tukeva kuntosali.

kuntosali

Henkilöstölle avoin moderni ja monipuolinen kuntosali edistää työhyvinvointia.

Sujuvasti uusiin edustaviin tiloihin

Ensimmäisenä uuteen Myllypuron toimitilaan muutti ICT- ja kehitysosasto, jonka jälkeen tiloihin saapuivat asiakaspalvelun ja hallinnon henkilöstö. Muutto pyrittiin hoitamaan mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti: työtekijöiden tehtäväksi jäi vain kerätä henkilökohtaiset tavaransa ja tulla maanantaina uuteen toimistoon töihin. Muutto ei siis aiheuttanut katkosta tilausten käsittelyssä tai asiakaspalvelussa. Järjestelyt saavatkin kiitosta työntekijöiltä.

– Muutto sujui hienosti. Täällä oli kaikki valmiina, kun tulimme maanantaina töihin, kertoo palveluneuvoja Petra Vuorinen lähetysten tiedustelusta ja avainasiakaspalvelusta.

Vuorinen ja palveluvastaava Hanna Häkkinen ovat tyytyväisiä uuteen yhteiseen työhuoneeseensa. Uusissa toimitiloissa on heidän mukaan rauhallista ja viihtyisää. Työhön pystyy nyt keskittymään aiempaa paremmin ja toimintamallit ovat selkiytyneet. Uudet toimitilat ovat tehostaneet työskentelyä ja helpottaneet osastojen välistä yhteistyötä, mutta ne toimivat myös käyntikorttina asiakkaan suuntaan.

– Tänne on nyt mukava kutsua asiakaskin palaveriin, kun meillä on nämä uudet edustavat tilat, toteaa asiakaspalvelupäällikkö Tanja Ahola.

Hyvä valaistus ja ergonomiset työskentelytilat parantavat työssä viihtymistä merkittävästi. Istumatyötä tekevien työergonomiaan on kaiken kaikkiaan kiinnitetty paljon huomiota, joten jokaiselle löytyy varmasti itselle sopivin työskentelyasento ja -paikka.

ITC-osasto, Tampere Myllypuro

Uusissa toimitiloissa on panostettu työergonomiaan ja viihtyvyyteen.