Ihmiset ja paikat | Katarina Hellström-Peippo | 30.10.2018

Työ ja opiskelu onnistuvat yhteistyöllä

Nykypäivänä opiskelu nojautuu suuressa osassa koulutuksia yhä voimakkaammin yritysmaailmaan ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus on entisestään korostunut. Kaukokiidossa työntekijöiden osaamisen kehittäminen on yksi yrityksen kulmakivistä ja opiskelijoihin ja työntekijöiden jatkokoulutukseen suhtaudutaan kannustavasti. Tässä artikkelissa tutustumme kolmeen kaukokiitolaiseen, jotka kaikki työskentelevät opintojensa ohessa.

Parhaimmillaan työ ja opiskelu tukevat toisiaan saumattomasti. Työssä oppii oman alan käytäntöjä monipuolisesti, ja oppilaitoksessa opitut kokonaisuudet tukevat työntekoa ja avaavat uusia näkökulmia. Oppisopimus on perinteinen tapa yhdistää työnteko ja koulutus tehokkaasti ja työkeskeisesti. Oppisopimuksessa opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja päiväopintoina oppilaitoksen tiloissa suoritetaan vain osa opinnoista. Opiskelija harjoittelee töissä tutkinnon sisältöjä ja suorittaa sitten eri osa-alueista näyttöjä, joissa koulun ja työnantajan edustaja arvioivat opiskelijaa.

Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Oskari Elo opiskelee kolmatta vuotta Sataedun ammattioppilaitoksessa logistiikan perustutkintoa ja valmistuu pian yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Viimeisen lukuvuoden opinnot hän suorittaa oppisopimuksella Eurassa Kuljetusliike Y. Auramaan kuljettajana. Vaikka Oskari on vasta 18-vuotias, hän on ehtinyt työskennellä Kaukokiidolla jo reilut pari vuotta. Tarina on perinteinen: hyvin hoidettu kesätyö terminaalilla poiki jatkoa, ja nyt Oskarilla on jo taskussaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja mielessä vakaa aikomus jatkaa Auramaan kuljettajana valmistumisen jälkeenkin.

Aiemmin Oskari teki päiväopintojen ohessa töitä terminaalilla, mutta nyt, kun hänellä on tarvittavat luvat ja ajokortti, hän on siirtynyt ajamaan jakeluautoa ja harjoittelee samalla seuraavia näyttöjä varten. Oskarin tulee itse huolehtia, että hän saa riittävästi harjoitusta työnäyttöjä varten. Tukea hän saa opettajaltaan Tero Urpilaiselta, joka ohjaa opiskelijoita työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Oppisopimuksella opiskelu vaatiikin opiskelijalta paljon enemmän suunnittelutaitoja kuin perinteinen päiväopiskelu. Oman työskentelyn tulee olla tavoitteellista ja opiskelijan tulee koko ajan pitää mielessä se, miten työ tukee tulevia näyttötilanteita sekä omaa oppimista ja ammattitaitoa.

Työnantajan näkökulmasta oppisopimus kasvattaa talon tavoille mutta myös vie resursseja, sillä opiskelijaa täytyy ohjata työpaikalla enemmän kuin ennestään pätevää työntekijää. Koko työyhteisön tulee olla sitoutunut opiskelijan koulutustavoitteeseen, sillä työtehtävissä ohjaajina toimivat niin kuljettajat, ajoesimiehet kuin terminaalityöntekijätkin. Työpaikalla on suuri vastuu opiskelijan koulutuksesta, ja oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Kuljetusliike Y. Auramaalla on pitkä perinne toimivasta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Oppilaitoksissa luotetaankin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin taitoon ja haluun kouluttaa itselleen osaavaa työvoimaa.

– Nykyään oppilaitokset kyselevät entistä aktiivisemmin meiltä ehdotuksia, mitä koulussa olisi hyödyllistä opettaa, jotta opinnot tukisivat kuljettajan ammattitaitoa mahdollisimman monipuolisesti, koulutuspäällikkö Teija Auramaa Kuljetusliike Y. Auramaasta kertoo.

Työnantajan aloitteesta opiskelemaan

Ville Peltosuo viihtyy uudessa työssään.

Ville Peltosuo toimii Vantaan terminaalissa työnjohtajana ja hoitaa kiinteistöhuollon tehtäviä. Työnsä ohessa hän opiskelee oppisopimuksella kiinteistöpalvelujen perustutkintoa ja kiinteistönhoitajan erityisammattitutkintoa. Opiskelijaksi Ville päätyi puoliksi sattumalta.

– Olin tehnyt samoja töitä melkein kymmenen vuotta ja kaipasin uusia haasteita. Kysyin esimieheltäni, löytyisikö talon sisältä minulle sopivaa tehtävää. Minulle tarjottiin tätä työtä, ja ehtona oli vain, että suoritan ammattitutkinnon, Ville kertoo.

Aloite opiskeluun lähti siis työnantajan puolelta, mutta Ville on ollut enemmän kuin tyytyväinen yhteiseen sopimukseen, ja työn ja opiskelun yhdistäminen on sujunut hienosti. Villellä on takana pitkä työhistoria Kaukokiidolla. Hän on työskennellyt Vantaan terminaalilla pian kymmenen vuotta, ensin vähän aikaa vuokrafirman kautta ja sen jälkeen Kaukokiidon palkkalistoilla. Pitkä kokemus terminaalityöstä onkin suuri etu uudessa tehtävässä, sillä opeteltavaksi jäävät enää kiinteistönhoitoon liittyvät tehtävät, kun yrityksen toimintatavat ja itse toimiala ovat ennestään tuttuja.

Monimuoto-opinnoista uutta potkua työuralle

Hanna Lammintaus

Oppisopimus ei ole ainut tapa yhdistää opiskelu ja työ. Myös monimuoto-opinnot mahdollistavat työnteon ja opiskelun yhdistämisen perinteisiä päiväopintoja sujuvammin. Hanna Lammintaus valmistui 10 vuotta sitten yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi ja opiskelee nyt logistiikan insinööriksi XAMK:ssa Kotkassa. Opinnot ovat monimuoto-opintoja, jotka on suunniteltu töiden ohessa suoritettaviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa tehtävistä on mahdollista suorittaa etäopintoina ja lähiopetuskerrat on ajoitettu viikonlopuille. Hanna tekeekin opintojensa ohessa täysiä työtunteja Kuljetusliike Ilmari Lehtosen kuljettajana pääkaupunkiseudulla.

Jatko-opinnot ovat mahdollistaneet myös uusiin työtehtäviin hakeutumisen, ja kuljettajan töidensä ohella Hanna opetteleekin parhaillaan kuljetusesimiehen tehtäviä. Kun työ ja opinnot ovat samalla alalla, opinnoissa käsitellyt kokonaisuudet hahmottuvat konkreettisemmin. Joustava työ mahdollistaa myös täysipainoisen opiskelun.

– Vuorotyössä on se etu, että voin tehdä viikon aikana esimerkiksi kolme pitkää vuoroa, jolloin minulle jää muina päivinä aikaa keskittyä opintoihin, Hanna kertoo.

Työvuorojen sopimisen Hanna on kokenut helpoksi. Kun kumpikin osapuoli on valmis joustamaan, onnistuu töiden ja opintojen yhdistäminen hyvin.